Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Det lokale arbejde med Rammearkitekturen og arkitekturstyring i Syddjurs Kommune 

Ca. læsetid: 3 mins

Rammearkitektur og arkitekturstyring har været i støbeskeen hos IT og digitaliseringsafdelingerne i danske kommuner i årevis, men nu er der faktisk godt nyt om det lokale arbejde.

Som projektleder for implementering af Støttesystemerne i Syddjurs udgør arbejdet efterhånden halvdelen af min arbejdsdag. Det har skullet løbes i gang, og er ikke trivielle emner, fordi viden og kompetencer indenfor feltet i en kommune af Syddjurs´ størrelse ikke flyder på gangene. 

Konkret er vi i fuld gang med:

  • at opbygge en såkaldt lokal rammearkitektur sammen med Favrskov - og Norddjurs Kommune i 3K-samarbejdet
  • at beslutninger om indkøb af it-løsninger understøttes gennem en vurdering af det non-funktionelle og arkitekturmæssige 

Lokal rammearkitektur – billigere software og opbygning af lokale kompetencer
Nogle vil være bekendt med navnene i vores lokale rammearkitektur i 3K-regi:

  • SOFD til medarbejder- og organisationsdata
  • OS2opgavefordeler til opmærkning af organisationen med KLE
  • STSOrgSync til provisionering af data til Støttesystemet Organisation
  • OS2rollekatalog til opbygning og tildeling af jobfunktionsroller
  • OS2KITOS til registrering af systemer, snitflader, kontrakter, organisation og projekter
  • AD og LOS (klassikere)

Der er adskillige gevinster ved at udvikle og drifte ovenstående lokale infrastruktur. Priserne holdes på det moderate gennem den crowdfunding, som er traditionen i OS2-sammenhæng. Samtidig undgår vi lettere leverandør-lock-in, når infrastrukturen kodes op som open source. Opbygning af lokale arkitektkompetencer stimuleres gennem konkrete udviklingsaktiviteter og samarbejde med leverandører, og derigennem styrkes den såkaldte ”hjemtagelse af arkitekturen”, som er central i Monopolbruddet.

Dette landskab har været pitchet af Jon Badstue Pedersen ved flere lejligheder og kan bl.a. ses her - https://www.slideshare.net/JonBadstuePedersen/syddjurs-kommunes-implementering-af-rammearkitekturen.

OS2kravmotor & Rådet for gode IT-anskaffelser – landsdækkende netværk og lokalt samarbejde mellem IT og Digitalisering 
At indkøb af it-løsninger vurderes arkitekturmæssigt og non-funktionelt inden de effektueres, er en disciplin, som vi har opbygget og udført i Syddjurs med stigende intensitet igennem 2017. Jeg har haft fornøjelsen af at koordinere arbejdet i "Rådet for gode it-anskaffelser", hvor vi har lavet vurderinger af 15 indkøb i et tæt samarbejde mellem it-driftsfolk og vores udviklere/arkitekter. På den måde har vi styrket samarbejdet og forståelsen mellem de to afdelinger, og kan overfor forretningen italesætte Monopolbruddet og Rammearkitekturen, som fælles grundlag for it-indkøb. Samtidig betones det nødvendige match af nye it-systemer med det lokale it-miljø, som klassisk er et problem for specielt decentrale indkøb.

De non-funktionelle vurderinger laves med OS2kravmotor som primært arbejdsredskab, og det har givet nogen konkrete fordele, som I får frisk fra PL-fad. Dialogen med leverandører foregår nemt og i øjenhøjde, fordi kravene taler ind i deres verden. Processen er ikke specielt tidskrævende, fordi OS2kravmotor – motordelen – faciliterer og sikrer dokumentation af leverandørdialogen. Endelig bliver man som kommune hjulpet med præcise og skarpe fælles krav og har samtidig mulighed for nemt at dele lokale krav om it-miljø, SLA, arkivering etc. med andre kommuner. OS2kravmotor – de fælles krav – vedligeholdes af en kravredaktion med deltagelse af arkitekturkompetencer fra 18 kommuner. OS2kravmotor er tilgængelig for alle kommuner til en lav pris. Se mere her - https://os2.eu/produkt/os2kravmotor.
 

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.