Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Brugerundersøgelse om KITOS er på vej

Ca. læsetid: 3 mins

Sekretariatet forventer at igangsætte en brugerundersøgelse i løbet af 2017, med det formål at kortlægge anvendelses- og tilfredshedsgraden af KITOS i kommunerne.

Sekretariatet sætter brugerundersøgelsen i gang for bl.a. at kortlægge, hvor mange kommuner der aktivt bruger KITOS til at registrere data om deres IT-Systemer, IT-Kontrakter, IT-Projekter og IT-Organisation. Men også for at kortlægge kommunernes tilfredsgrad af KITOS funktioner, og de data der registreres og vedligeholdes i det fælles katalog (IT System katalog).

Dataopdatering af KITOS IT System katalog
En af de forestående og centrale opgaver for sekretariatet er, at opdatere og kvalitetssikre data i det fælles katalog. Sekretariatet er i gang med at planlægge en række dataopdateringsdage. De kommer til at forløbe henover sommeren 2017. Sekretariatet har fået tilbudt ressourcer fra KITOS-arbejdsgrupper til at deltage i dataopdateringsarbejdet. 

Læs også artiklen: Nye datakrav og opdatering af IT kataloget i KITOS

Videreudvikling af KITOS jf. databeskyttelsesforordningen
Med den kommende databeskyttelsesforordning og ISO27001 kræves det, at kommunerne har overblikket over deres systemporteføljer for løsninger der indeholder persondata. Sekretariatet har i foråret 2017 nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen og sekretariatet har indsendt en ansøgning til KL's rammearkitekturpulje, om videreudvikling af ny funktionalitet i KITOS jf. dokumentationskravene i den nye databeskyttelsesforordning. Det næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 17. maj, hvor gruppen skal blive klogere på hvad der er behov for af ny funktionalitet i KITOS.

I KITOS kan kommunerne i dag registrere om systemerne indeholder persondata. Med den kommende databeskyttelesforordning, har flere kommuner ytret ønske om, at KITOS udvides med ekstra funktionalitet til at registrere dokumentationskravene i forordningen. 

Milepæle OS2kitos i 2016-2017

  • I 2016 har sekretariatet og KITOS-fællesskabet haft fokus på at få Miracle til at ombygge løsningen.
  • KITOS 2.0 blev lanceret overfor KITOS-kommunerne i februar 2017.
  • Sekretariatet har  siden lanceringen været på farten i Jylland og på Sjælland samt afholdt online webinarer, for at præsentere den nye løsning. Sekretariatet er i gang med at planlægge flere webinarer pga. den store efterspørgsel fra kommunerne. I dag er 78 kommuner tilsluttet løsningen.
  • Sekretariatet har siden januar 2017 haft det daglige ansvar for at vedligeholde fælles kataloget i KITOS, og har fokus på at styrke datagrundlaget.
  • Single-sign on er blevet færdigtestet i foråret 2017 og sekretariatet forventer snart at kunne tilbyde kommunerne den nye funktionalitet.
  • I efteråret vil der forventeligt ske en prioritering af nye udviklingsønsker til KITOS med kommunerne.
  • Sekretariatet forventer at udrulle det globale rapportmodul i slutningen af 2017.

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.