Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Afklaring af behov i forhold til understøttelse af Persondataforordningen

Ca. læsetid: 2 mins

Der er flere kommuner, der har spurgt ind til om KITOS vil kunne bruges til registrering af, hvordan den enkelte kommune opfylder kravene i den nye Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

I KITOS kan man i System-modulet angive om systemet benyttes til håndtering af personfølsomme data, og I Kontrakt-modulet kan man angive, om kontrakten er af typen databehandleraftale, men derudover er der ikke nogen felter, der kan bruges til dokumentation af de krav, som kommunerne skal leve op til ifølge den nye Persondataforordning.

Hvis KITOS skal understøtte dokumentationen af kravene i Persondataforordningen, er der derfor behov for nye felter i de eksisterende moduler eller måske et helt nyt Data-modul.

Hvad er behovene i jeres kommune?
I KITOS-sekretariatet kunne vi godt tænkte os at vide lidt mere om jeres behov i forhold til Persondataforordningen, og vi opfordre jer derfor til at byde ind med jeres tanker og ønsker på dette område.

Når KITOS-sekretariatet kender behovet i kommunerne, vil vi indhente tilbud på udviklingen af de nye felter/moduler i KITOS og fremlægge en finansieringsmodel for Koordinationsgruppen.

Få mere viden om Persondataforordningen:

Læs mere om den nye persondataforordning på KL’s hjemmeside.

Se 12 spørgsmål fra Datatilsynet som dataansvarlige allerede nu kan begynde at forholde sig til.


Af Anne Hansen

Kommentarer

Vi har i Viborg drøftet dataflowanalyser og KL's lidt uldne svar på, om vi skal lave det eller ej. Afventer pt. bekendtgørelse, men kunne det være hensigtsmæssigt, at vi netop kunne gemme dataflowanalyser på systemer med persondata i KITOS, så vi undgik at hver enkelt kommune skulle udfylde på alle systemer helt fra bunden.

Oprettet af:
Erik Sørensens billede
Erik Sørensen
20. marts 2017 - 6:05

En rigtig god pointe, at mange oplysninger og dokumenter bør følge med it-system (det kan leverandøren hjælpe med at udfylde én gang) og KITOS er der oplysninger kan ligge til gavn for alle kommuner.

Midler til udvikling kunne findes i Rammearkitekturpuljen
Pulje til udvikling af rammearkitekturelementer er annonceret med ansøgningsfrist
21. april 2017. Der uddeles 2 mio. kr. i perioden frem til 2020 i portioner á 50.000-
200.000 kr.

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.