Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Året der gik for OS2forms og det der kommer

Ca. læsetid: 5 mins

Selvbetjeningsforløb er primært og blanketter sekundært - og ikke omvendt

 

I 2020 bevægede selvbetjeningsværktøjet OS2forms sig op til at være et niveau 2 produkt i OS2-fællesskabet. Governance i OS2 er inddelt i tre niveauer baseret på overordnet relevans og modenhed i kode, dokumentation og organisering mm. I løsningen OS2forms kan brugerne skræddersy digitale selvbetjeningsløsninger til brug af borgere, virksomheder og medarbejdere.

OS2forms er gået fra, at ansvaret for løsningen primært lå hos en enkelt kommune, til at løsningen nu har en større velfungerende koordinationsgruppe, der består af Favrskov, Rebild, Aarhus og Holstebro Kommuner.

Året, der går på hæld, har været præget af visning af flere demoer af løsningen. Den seneste demo, der blev vist igennem OS2s kanaler, var i juni 2020, men det har langt fra været den eneste demo. Flere kommuner har vist interesse for OS2forms, inklusive de ni der allerede har underskrevet tilslutningsaftalen.

 

Nye features i 2020

Udover en opdatering til Drupal 8 og webform 5.0 er der sket flere mindre og løbende opgraderinger, som har været målrettet tilgængelighed, brugervenlighed, mindre bugs og nye standardkomponenter i installationsprofilen (du kan følge udviklingen og udviklingsønsker på OS2forms’ JIRA).

Platformen er bl.a. tilført:

 • Tilgængelighedskompatibilitet i forhold til WCAG 2.0,
 • Øget kompatibilitet i forhold til Det fælles Designsystem, så OS2forms kan anvendes på borger.dk,
 • Øget brugervenlighed i designeren,
 • Øget genbrug i form af skabeloner.

 

Udviklinger på vej

I løbet af 2021 skal der ske en styrkelse af Drupal platformen for at skabe et sømløst og problemfrit skifte til Drupal 9, idet Drupal 8 har end-of-life i november 2021.

En større kommende opdatering til OS2forms er konceptet ’Forløb’. Koordinationsgruppen har lavet et stort arbejde i konceptudvikling og specifikation af opdateringen og funktionen vil starte udvikling i december 2020.

’Forløb’ funktionaliteten gør det muligt at designe selvbetjeningsløsninger, der følger genbrugelige flows. Her vil flere forskellige parter kunne indgå, f.eks. borgere, virksomheder, medarbejdere, ledere mv. Udviklingen forventes færdig i Q1-2021.

Koordinationsgruppen kigger også på kompatibilitet med og integration til flere ESDH-systemer, bl.a. GetOrganized. Følg udviklingsønskerne på JIRA.

En ekstra leverandør er også blevet tilknyttet produktet foruden Bellcom. Desuden er Aarhus medudvikler på ’Forløb’ funktionaliteten. Så OS2forms har pt. tre leverandører, der arbejder i samarbejde på løsningen.

 

Tilslutning og opbakning

Selvbetjeningsværktøjet OS2forms har i efteråret 2020 samlet tilmeldinger til den nye tilslutningsaftale, der træder i kraft fra og med 2021. På nuværende tidspunkt er der ni tilsluttede kommuner:

 • Ballerup,
 • Holstebro,
 • Aarhus,
 • Favrskov,
 • Rebild,
 • Vordingborg,
 • Rudersdal,
 • Thisted og
 • Skive Kommuner.

Koordinationsgruppen håber på, at der kommer flere nye anvenderkommuner i det kommende år og byder alle med interesse velkommen i samarbejdet om et tværkommunalt selvbetjeningsværktøj.

OS2forms skal i gang med at bruge OS2loop som en platform, til at opsætte et kommunikationsforum for alle anvenderkommuner. Det vil ske på www.os2forms.os2.eu. Koordinationsgruppen arrangerer desuden et stort fælles møde for alle anvenderkommuner med henblik på at organisere fremtidig ERFA-netværk, samt informere om kommende tiltag i projektet.

 

Vision for næste år

Koordinationsgruppen har flere mål for næste år. Der i blandt er:

 • Øget brugervenlighed gennem bedre dokumentation, videndeling og forbedringer i designet,
 • Konceptudviklet og specificeret Epic for ’Deleportal’.

Ambitionen er at kunne tilbyde en bedre og billigere løsning i forhold til kommercielle løsninger, der realiserer selvbetjeningsforløb defineret af KLs Blanketbank. Koordinationsgruppen ser selvbetjeningsforløb som primær prioritet og blanketter sekundært – og ikke omvendt, som det er tilfældet i dag.

 

TILSLUT DIG OS2FORMS OG DELTAG I FÆLLESSKABET OMKRING BRUG OG UDVIKLING

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.