Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Kommende arrangementer

Torsdag 30 aug
Dagens program ser således ud: 09:30  Ankomst og netværk 10:00  Velkomst og introduktion til OS2 v. Rasmus Frey 10:30  DEMO - Introduktion til OS2BorgerPC og ...

Mødekalender

Tirsdag 04 sep
Møde med koordinationsgruppen for OS2valghalla og Belcomm vedr. udviklingsønsker og GDPR. (Efter mødet kan du finde referatet under Dokumenter i gruppen)
Tirsdag 11 sep
Referater fra OS2-bestyrelsens møder kan findes under dokumenter i gruppen OS2bestyrelsen.
Onsdag 12 sep
Dagsorden Status fra Aarhus Gennemgang og revision af forventningsafstemningsdokument til koordinationsgrupper. Status for nuværende udviklinger i de forskellige kommuner og...
Tirsdag 25 sep
Indledende drøftelse om styregruppe og tilslutningsaftale
Onsdag 31 okt
Referater fra OS2-bestyrelsens møder kan findes under dokumenter i gruppen OS2bestyrelsen.
Torsdag 15 nov
Referater fra OS2-bestyrelsens møder kan findes under dokumenter i gruppen OS2bestyrelsen.
Onsdag 12 dec
Referater fra OS2-bestyrelsens møder kan findes under dokumenter i gruppen OS2bestyrelsen.
Onsdag 16 jan
En gang årligt samles OS2-bestyrelsen til 2 dagen med fuldt fokus på OS2-fællesskabet.