Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Workshop om OS2rollekatalog og brugerstyring i kommunerne

Primære faneblade

Alle kommuner i dagens Danmark står over for en stor og vigtig opgave med at få styr på hvilke brugere, der har hvilke rettigheder hvornår. Denne opgave er affødt af et behov for at højne borgernes tillid til det offentliges forvaltning af deres data. Processen med arbejdet gav mange kommuner et skub fremad, da GDPR reglerne trådte i kraft.

 

Denne workshop tager udgangspunkt i OS2rollekatalog som IDM løsning og formålet med workshoppen er to ting: (1) Dels at erfaringsudveksle mellem kommunerne i forhold til, hvordan de griber bruger- og rettighedsstyring an. Både i forhold til visioner og strategi, men også helt lavpraktisk erfaringsudveksling omkring, hvordan man får fagområderne til at tage det nødvendige ejerskab over processen. Derudover er formålet med workshoppen også (2) at lave en fælles brainstorm, over hvordan OS2Rollekatalog skal udvikle sig fremadrettet, så det bedst afspejler behovene ude i kommunerne. Derfor har vi også fået leverandøren Digital Identity til at deltage, så de kan svare på tekniske spørgsmål og indgå i dialog med deltagerne om deres visioner.

 

Workshoppen vil være bygget op så den veksler mellem oplæg til inspiration og efterfølgende brainstorm i mindre klynger. Der må meget gerne blive stillet spørgsmål til det bestående og kassetænkningen må gerne udfordres. Bruger- og rettighedsstyring starter måske i en it-afdeling, men har berøring med hele forretningen og alle systemer. Det er derfor nødvendigt at tænke ud af boksen, når en så omsiggribende forandring skal implementeres og efterfølgende driftes. Vi håber derfor, at i vil være med til en spændende dag, hvor vi ryster posen og sammen skaber en vision for OS2rollekatalog.

 

 

----------

Til OS2s arrangementer bliver der taget situationsbilleder og video (sidstnævnte kun efter samtykke). Materialet vil bl.a. blive anvendt til markedsføring af andre aktiviteter omkring OS2.
Du bedes give OS2-sekretariatet besked på os2@os2.eu, hvis du ikke ønsker, at billeder eller video med dig bliver anvendt til dette formål.

Publiceret i gruppen