Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Workshop om OS2forms

Primære faneblade

Workshoppens formål er at samle så mange kommuner som muligt omkring OS2forms. Ideén omkring OS2forms er udsprunget af behovet for at lave flere og flere selvbetjeningsløsninger såvel for borgere og virksomheder, som medarbejdere. Der findes kommercielle løsninger på markedet fra fx EG, Dafolo, Ditmer m.fl. men de er forholdsvis dyre, og det er svært at få opfyldt lokale udviklingsønsker. Med OS2forms tager vi kommuner ejerskab til produktet og opnår mulighed for at få det tilpasset til de specielle forhold, som vi nu en gang har i de forskellige kommuner.

På denne workshop vil vi dels vise hvor langt vi er nået med OS2forms, og dels forsøge at opbygge en governance omkring produktet, hvor flere kommuner kan/vil bidrage med ressourcer til at styre udviklingen og opsamle udviklingsønsker – som det også sker med andre OS2 produkter. Vi har også brug for noget økonomi – evt et fast beløb årligt fra deltagerkommunerne - til modning og videreudvikling. Derfor forsøger vi på workshoppen at samle tilslutninger fra så mange kommuner som muligt, men også opsamle de formentligt mangeartede behov der er i kommunerne.

 

Program

 • Kl. 9.00               Kaffe og indlogering
 • Kl. 9.30               Velkomst
 • Kl. 9.40-11.45      Oplæg á 25 min.
  • Rasmus (governance)
  • Bellcom (ambitioner)
  • Ballerup (Arkitektur, Dagligt brug og live demo)
  • Holstebro (Arkitektur, Dagligt brug og live demo)
 • Kl. 12.15                         Roadmap
 • Kl. 12.45-13.45     Gruppesnak
  • Hvad bruger kommunerne i øjeblikket af selvbetjeningsløsninger ?
  • Kunne OS2Forms bruges i din kommune ? – evt som sekundært selvbetjenings-værktøj ?
  • Ser I muligheder, der kan udvikles i OS2forms ?
 • Kl. 14.00             Hvor går vi hen herfra
 • Kl. 14.25             Afrunding og tak for i dag

Publiceret i gruppen