Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Workshop om fællesoffentlige klassifikationer

Primære faneblade

Dagen er målrettet digitaliseringskonsulenter, it-arkitekter og leverandører med interesse i arbejde med og læring om klassifikationer.

 

Baggrund for workshop:

Monopolbruddet med KOMBITs Støttesystemer har skabt fornyet fokus på klassifikationer med KLE som tydelig frontløber. Derfor har en række kommuner søsat et projekt, hvor fokus er på fælleskommunale klassifikationer.  Fælles klassifikationer gør det nemmere at skifte system og leverandør, og muliggør den kommunale involvering og opbygning af kompetencer.

Du kan høre projektleder Henrik Bojsens tanker omkring vigtigheden af klassifikationer her

Du kan desuden læse mere om baggrund og formål med projektet her

 

Indhold for workshoppen:

På dagen vil vi fokusere på processer og arbejdsdeling i arbejdet med klassifikationer – hvem skal gøre hvad hos kommuner, leverandører og de fælles organiseringer KL, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen. Desuden vil det blive drøftet, hvordan et bedre samarbejde kan være med til at gøre flere klassifikationer fælles på tværs af det offentlige og leverandørerne. Der vil blandt andet blive præsenteret et index over fælles klassifikationer, et notat om barrierer, en ny fælleskommunal komponent med klassifikationer samt et kig ind i en OS2-løsning med klassifikationsbriller.

Program for dagen:

09.30:             Morgenmad og netværk

10.00:             Velkomst

10.05:             Hvordan kan der skabes mere samarbejde omkring klassifikationer? v/ Henrik Bojsen, specialkonsulent, Syddjurs Kommune og Leif Lodahl, IT-arkitekt, Ballerup Kommune. Projektet præsenterer et notat, der belyser hvordan klassifikationer gøres fællesoffentlige, og hvorfor der ikke er flere klassifikationer, der allerede er fælles. Deltagerne involveres gennem refleksioner og diskussion

11.00:             Et fælles indeks for fællesoffentlige klassifikationer – hvordan gøres det anvendeligt? v/ Brian Jacobsen,Taxon præsenterer prototypen til et indeks med fællesoffentlige klassifkationer. Deltagerne kigger over skulderen og bidrager med ideer

12.00:             Frokost

12.45:             Støttesystemet Klassifikation – hvordan kan det bruges af kommunerne? v/ Martin Bo Jensen, Kombit, Product Owner af støttesystemet klassifikation, præsenterer komponenten og drøfter potentialet i fællesoffentligt perspektiv. 

14.00:             Lokalt arbejde med drop down-lister & OS2 MO set med klassifikationsbriller. v/ Niels Norberg, IT-arkitekt, Ballerup Kommune og Alex Thirifays, projektleder for OS2 MO hos Magenta præsenterer cases fra den kommunale hverdag og den værktøjsunderstøttelse, som OS2 MO stiller til rådighed pt.

15-15.30:        Afrunding, netværk og kaffe

 

 

Til OS2s arrangementer bliver der taget billeder og video. Materialet vil bl.a. blive anvendt til markedsføring af andre aktiviteter omkring OS2.
Du bedes give OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du ikke ønsker at billeder eller video med dig bliver anvendt til dette formål.

 

 

 

Publiceret i gruppen