Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Webinar præsentation af KITOS

Primære faneblade

På webinaret giver OS2kitos Sekretariatet en præsenation af KITOS. Der er sat tid til en dialog med de deltagende kommuner om implementering og governance. Der er derfor begrænset pladser - maks 5 kommuner kan deltage i webinaret. 

Sekretariatet tilbyder løbende webinar præsentationer - såfremt der er interesse for at deltage. Kontakt derfor Sekretariatet hvis der ikke er flere pladser på webinaret.

Webinaret foregår over Skype.

Publiceret i gruppen