Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Visionsworkshop for OS2rollekatalog

Primære faneblade

OS2rollekatalog har i dag 28 tilsluttede OS2 medlemskommuner og derudover er der ca. 5 andre kommuner der anvender systemet.  

Den brede tilslutning og anvendelse vidner om, at produktet er relevant og har kvalitet. Sådan skal det også blive ved med fremadrettet og derfor inviteres alle tilsluttede OS2 medlemskommuner til en workshop den 19. august. Hovedformålet med workshoppen er at skabe en fælles vision for OS2rollekatalog, så vi sikrer at udviklingen har en retning, og at systemet også fremadrettet favner bredt på tværs af det danske kommunelandskab. 

Målgruppen for workshoppen er både arkitekter og slutbrugere

 

Publiceret i gruppen