Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Videndeling om OS2faktor & NSIS

Primære faneblade

Dette arrangment bliver et fysisk arrangement i Aarhus MED online streaming. Vil du være med fysisk, så meld dig til her på siden. Vil du udelukkende være med per streaming, skal du derimod sende en mail til Charlotte Heikendorf fra OS2-sekretariatet. Derefter får du en kalenderinvitation.

 

Arrangementet er en vidensdeling omkring NSIS revisionen ved anvendelse af Lokal Identity Provider. Du får et indlæg fra leverandøren på OS2faktor løsningen, Digital Identity, samt flere oplæg fra kommuner, som er godt i gang med revisionsforløbet.

 

Målgruppen for dette arrangement er dig i kommunen, som er involveret i implementationen af NSIS, herunder de afledte revisionsopgaver. Fokus er primært på OS2-løsningen til håndtering af NSIS revisionen. Selv hvis man ikke anvender denne løsning, kan der være interessant indhold.

 

Foreløbig dagsorden

  • Kort introduktion til revisionsopgaven v /Brian Storm Graversen, Digital Identity
  • Dybere gennemgang af udvalgte emner fra revisionsopgaven v /Brian Storm Gravesen, Digital Identity
  • Håndtering af flere domæner (skole/adm)  v/ Lars Lyngsøe Højberg, Rebild Kommune
  • Indlæg fra Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings om deres håndtering af revisionsopgaven v/ Flemming Engstrøm, Engstrøm Consulting

 

Mere om OS2faktor og NSIS (fra Digitaliseringsstyrelsen).

Publiceret i gruppen