Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Temadag om Lokal Rammearkitektur

Primære faneblade

Dagen er rettet mod arkitekter, teknikere, projektledere og indkøbere/ledere og handler om OS2s lokale rammearkitektur - hvad bruges komponenterne til? Hvilke kompetencer skal en kommune opbygge for at implementere, anvende og drifte? Frontløberkommuner stiller op med cases, svarer på spørgsmål og leverandørerne introducerer komponenterne. Dagen rummer live-demos, vil give indblik i arbejdsfordelingen mellem netop leverandører og kommuner og er en god mulighed for at opbygge og vedligeholde netværk.

Dagen er en chance for at få et kig under OS2lora-motorhjelmen, kigge frontløberne i kortene og møde leverandører med ekspertise i rammearkitektur og støttesystemer med OS2-fortegn.

Løsninger i fokus er: OS2mo, OS2rollekatalog, OS2opgavefordeler og StsOrgSync

Program

Kl. 9.30 - 10.00

Ankomst inkl. morgenmad

Kl. 10.00 - 10.05

Velkomst

Kl. 10.05 - 11.00

OS2mo – funktion, case, kompetencekrav og debat
v. Niels Erik Nordberg Ballerup Kommune og Kim Bøgsted, Viborg Kommune

Kl. 11.00 - 11.10

Pause

Kl. 11.10 - 11.45

OS2rollekatalog – funktion, case, kompetencekrav og debat
v. Jacob Hansen, Skanderborg Kommune

Kl. 11.45 - 12. 30

Frokost

Kl. 12.30 - 12.50

OS2opgavefordeler – funktion, case, kompetencekrav og debat
v. Mads Lund Torslev Horsens Kommune

Kl. 12.50 - 13.15

StsOrgSync – funktion, case, kompetencekrav og debat
v. Brian Graversen Digital Identity

Kl. 13.15 - 13. 30

Pause

Kl. 13.30 - 14.55

Dialog og  demo-stationer

OS2mo – live-demo & bliv klar til at sætte i drift

OS2rollekatalog – live-demo & bliv klar til at sætte i drift

OS2opgavefordeler – live-demo & bliv klar til at sætte i drift

Fremtidig governance for Lokal Rammearkitektur i OS2

Kl. 14.55 - 15.00

Afrunding af dagen

 

Til OS2s arrangementer bliver der taget billeder og video. Materialet vil bl.a. blive anvendt til markedsføring af andre aktiviteter omkring OS2.
Du bedes give OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du ikke ønsker at billeder eller video med dig bliver anvendt til dette formål.