Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Temadag om anvendelse af klassifikationer i det offentlige

Primære faneblade

KLE er et helt centralt strukturgivende element i Støttesystemet Adgangsstyring og forventningen er, at andre fælles klassifikationer kan blive vigtige i den hjemtagelse af arkitekturen som er central for Monopolbruddet og dermed realiseringen af Den Fælleskommunale Rammearkitektur. 
Der er pt. ikke noget formaliseret samarbejde om klassifikationer blandt myndigheder og offentlige institutioner, så derfor arrangerer OS2 en workshop om fælleskommunale og fællesoffentlige klassifikationer i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen. Det sker i KL-huset d. 21/11 kl. 9.30-13 og agendaen er:

9.30 Landing
10.00 Velkomst v. Jon Badstue, Syddjurs Kommune
10.05 Indsats omkring fælles klassifikationer i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v. Digitaliseringsstyrelsen
10.15 Præsentation af klassifikationsværktøjet, PoolParty baseret på SKOS (Simple Knowledge Organization System - en international standarder) v.         Bjarne Heltved, Digitaliseringsstyrelsen
10.45 KLE som eksempel på en fælleskommunal klassifikation – fokus på udvikling og governance v. Joachim Eriksson, KLE-redaktionen
10.55 OS2KLE - en infrastrukturkomponent v. Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune
11.05 Kort pause
11.15 en klassifikation omkring datasikkerhed – en caseskitse v. Leif Lyngby Lodahl, Ballerup Kommune
11.25 Et community omkring fællesoffentlige klassifikationer - arkitektur og governance v. Brian Jacobsen, Taxon
11.45 Drøftelse af en ansøgning til KLs Rammearkitekturpulje i december v. Syddjurs Kommune v. Jon
12.15 Frokost

Workshoppen er fuldt tegnet med 30 deltagere fra kommune, stat og leverandører, og vi glæder os til en inspirerede dag om klassifikation og samarbejde.

Vel mødt!

Publiceret i gruppen