Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Temadag om anvendelse af klassifikationer i det offentlige

Primære faneblade

KLE er et helt centralt strukturgivende element i Støttesystemet Adgangsstyring og forventningen er, at andre fælles klassifikationer kan blive vigtige i den hjemtagelse af arkitekturen som er central for Monopolbruddet og dermed realiseringen af Den Fælleskommunale Rammearkitektur. 
Der er pt. ikke noget formaliseret samarbejde om klassifikationer blandt myndigheder og offentlige institutioner, så derfor arrangerer OS2 en workshop om fælleskommunale og fællesoffentlige klassifikationer i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen. Det sker i KL-huset d. 21/11 kl. 9.30-13 og agendaen vil rumme:

-       præsentation af klassifikationsværktøjet, PoolParty baseret på SKOS (Simple Knowledge Organization System - en internationale standarder) v. Digitaliseringsstyrelsen
-       præsentation og drøftelse af en fællesoffentlig klassifikation om datasikkerhed. En caseskitse omkring arkitektur og governance v. Taxon
-       drøftelse af en ansøgning til KLs Rammearkitekturpulje i december v. Syddjurs Kommune

Workshoppen er aktuel for alle, der interesserer sig for brug og videreudvikling af fællesoffentlige klassifikationer
 

Publiceret i gruppen