Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Rapport-arbejdsgruppemøde

Primære faneblade

Første opstartsmøde for KITOS rapporarbejdsgruppen mødes over Skype eller i Ballerup Kommune til en drøftelse af mulighederne for at få udarbejdet tværkommunale rapporter. 

Alle medlemskommuner kan deltage i dette arbejdsmøde. Det er en fordel hvis man har erfaring med at arbejde med fx Access databaser og Excel. 

 

 

Publiceret i gruppen