Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2web-løsning (kun for kommuner)

Primære faneblade

Som opsamling på mødet i Ballerup d. 25. februar hvor Hjørring, Syddjurs, Greve, Sorø og Ballerup drøftede en ny fælles  OS2 web/intra-løsning, inviteres I til en videre drøftelse af web-løsningen i Sorø (som virtuelt møde).

Formuleringen af beskrivelsen af en fælles WEB løsning har haft en stram tidsplan, og dette oplæg er derfor først færdig d. 14/4. Arbejdsgruppe bestående af Christian Christensen og Flemming Andreasen fra Sorø samt Henrik Andersen fra Ballerup (kommunikationsafdelingen) formulerer et oplæg for den videre drøftelse. Oplægget skitserer mulige løsninger samt hvad denne løsningerne bør indeholde. Der er desuden et oplæg til projekt/proces beskrivelse, et økonomisk estimat for at komme i gang med arbejdet samt et forslag til en tidsplan.

 

De fleste deltagere har behov for en ny løsning senest 2021, derfor behovet for en stram tidsplan.  

 

Agenda til mødet

  1. Præsentation af oplæg v. Fleming og Henrik (25 min)
  2. Debat af oplæg
  3. Er der tilslutning til at fortsætte?

 

Spørgsmål og kommentarer kan stiles til Flemming eller Christian på os2web@soroe.dk

 

PDF icon foreloebigt_os2web2_skriv.pdf

Publiceret i gruppen