Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2valghalla dialogmøde om ny version

Primære faneblade

Vi glæder os til at se anvendere af OS2valghalla til en spændende dag i Odense, og vi håber på gode drøftelser af forslaget til en ny version af produktet.

Siden der i august 2021 blev finansieret en produktkoordinator til at arbejde for en ny version af OS2valghalla, er der blevet afklaret brugerbehov og gentænkt et system til at understøtte valgbemandingsopgaven.

I løbet af dette dialogmøde vil tankerne om den nye version af OS2valghalla blive præsenteret. Der bliver mulighed for at få besvaret spørgsmål som fx om der kommer ny funktionalitet, og hvad der vil være forskelligt fra den eksisterende udgave af OS2valghalla.

Formålet med dagen er at få feedback fra de kommuner, der anvender OS2valghalla, så vi i fællesskab kan få lavet en ny løsning, som skaber endnu mere værdi og større udbredelse end den nuværende udgave af OS2valghalla.

Send eventuelle ønsker om specialkost til produktkoordinator Mogens Kjeldsen.

Program

09.30-10.00: Ankomst, netværk og let morgenmad
10.00-10.15: Velkomst
10.15-11.00: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og analyse af OS2valghalla
11.00-12.00: Principper for ny løsning
12.00-12.45: Frokost
12.45-14.00: Forslag til ny løsning og drøftelse af den
14.00-14.15: Etablering af styregruppe for OS2valghalla
14.15-14.30: Afrunding og tak for i dag

 

Tak til Odense Kommune for at lægge rammer til dagen og stå for forplejning.

 

Publiceret i gruppen