Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2valghalla dialogmøde

Primære faneblade

Vi glæder os til at se jer til en spændende dag, hvor vi dels skal drøfte Digital post i OS2valghalla samt etablere en styregruppe/koordinationsgruppe for OS2valghalla.

Agenda for dagen:

09.30-10.00: Ankomst og netværk
10.00-10.15: Velkomst samt seneste nyt fra OS2valghalla
10.15-10.45: Digital post i Valghalla
 
  • Drøftelse af oplæg fra Bellcom
  • Finansiering
  • Næste skridt
  • Hvem er ansvarlig/projektleder
10.45-11.15: Status og drøftelse af yderligere udviklingsønsker til OS2valghalla
 
  • Hvad skal prioriteres
  • Finansiering
  • Næste skridt
  • Hvem er ansvarlig/projektleder
11.15-11.45: Etablering af styregruppe/koordinationsgruppe for OS2valghalla
12.00-12.30: Fremtidig drift og videreudvikling
12.30-12.45: Afrunding og tak for i dag

 

Publiceret i gruppen