Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2s årsmøde og generalforsamling – Få ny viden og indflydelse på fællesskabet

Primære faneblade

Glimmer

Midlertidig dagsorden

09:30 - 10:00  Ankomst, networking og morgenmad

10:00  Velkomst v/ Michel van der Linden

10:10  Ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsen beretning v/ formand Michel van der Linden
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Fremlægning af regnskab og budget v/kasser Bo Fristed
  • Forslag til vedtægtsændring
  • Indkomne forslag

11:30  Pitch session

12:00 - 13:00 Frokost & netværk

13:00  Første oplæg (TBA)

13:45  Anden oplæg (TBA)

14:15  Tredje oplæg (TBA)

15:00  Afslutning

 

 

Foto: Sharon McCutcheon på Unsplash.com

Publiceret i gruppen