Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2s Årsmøde med generalforsamling 2021

Primære faneblade

Afholdes online på Teams platformen.

Relevante bilag kan findes her.

Program for dagen

08:20 Døren åbner
08.30 - 08.40 Velkomst
v/ formand Michel van der Linden
08.40 - 09.40

Ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
  • Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
  • Fremlægning af regnskab og budget v/kassér Bo Fristed
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
09.40 - 09.50 Pause
09.50 - 10.50

Oplæg fra eksisterende og nye OS2-produkter

- OS2form og Flow v/ Anders Sølbech Larsen (Holstebro Kommune) & Iben Uldahl Søndergård (Aarhus Kommune)

- OS2mira v/ Anders Rosgaard (Aarhus Kommune)

10.50 - 11.00

Afrunding

v/ Michel van der Linden

 

 

Medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. OS2-sekretariatet skal modtage forslagene på mail os2@os2.eu allersenest den 11. maj.

 

Se bilag og referat fra generalforsamlingen 2020 og foreningens vedtægter.

Vi glæder os til at se dig til online årsmøde og generalforsamling. Hvis du har et spørgsmål, kan du skrive det til OS2-sekretariatet.