Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2mo erfa-gruppe: Værdiskabelse

Primære faneblade

Webinaret OS2mo forankret bredt og dybt og et opfølgende spørgeskema viste en interesse for temaet 'værdiskabelse' og derfor vil OS2mo sekretariatet og leverandør Magenta gerne invitere til en erfa-gruppe for it-projektledere. Gruppen vil mødes første gang den 20. september i Aarhus.

Emnet er: OS2mo-data kan blive værdiskabende i organisationen og der kan dermed implementeres i bund.

 

Både værdiskabelse og implementering-i-bund vedrører et andet populært emne fra opfølgningen på webinaret, nemlig organisatorisk implementering i kommunen, idet engagementet fra medarbejdere generelt vil øges når et it-system skaber værdi bredt og rammer mange.

 

På de første erfa-møde vil vi fokusere på to emner:

  • MED-organisationen og organisationsdiagrammet
  • Organisationsændringer

 

Målgruppe: It-projektledere i OS2mo organisationerne

 

 

Det er på programmet til erfa-gruppemødet

MED-organisationen og organisationsdiagrammet

Det er muligt at opbygge mange organisationer i OSMO, herunder MED-organisationen. Når hele MED-organisationshierarkiet er bygget færdig, kan man bl.a. tilknytte medarbejdere fra den administrative organisation til MED-organisationen eller tildele roller til medarbejderne (Fællestillidsmandsrepræsentant, Formand, Arbejdsmiljørepræsentant, etc.).

Med MED-organisationen i MO, har du et fuldstændigt overblik over den og kan sende den videre til et organisationsdiagram som kan tilgås på kommunens intranet og/ eller internet.

Organisationsændringer

Med den gode proces og OS2mo i hånden kan vi sikre, at en organisationsforandring bliver realiseret ordentligt og til tiden. Er du klar til en ny metode med OS2mo? Kom til erfa-mødet og hør om et fælles værktøj på tværs af løn- og it-afdelingerne.

Publiceret i gruppen