Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2mira: Webinar om app til selv-monitorering for patienter og borgere

Primære faneblade

OS2mira er en app, der kan bruges alle steder i kommuner og regioner, hvor spørgsmålet ”Hvordan er det gået siden sidst?” bliver stillet.

Appen er et selvmonitoreringsværktøj til borgere med f.eks. kroniske smerter eller anden længerevarende lidelse. Den er i test hos både virksomhedskonsulenter, bostøtter, ergoterapeuter med specialiseret genoptræning og hos andet sundhedsfagligt personale (bl.a. fysioterapeuter, læger, psykologer og kostvejleder) i Aarhus Kommune. Men OS2mira har stort potentiale for endnu mere skalering.

Appen er med til at kvalificere dialog og indsigt mellem sundheds-/socialfaglige medarbejdere og borger. Det gør det nemmere for fagpersoner at rådgive og vejlede på et kvalificeret grundlagt.

 

Er du nysgerrig på OS2mira og appens potentiale for jeres borgere, skal du melde dig til dette webinar.

 

Målgruppen er særligt medarbejdere, der arbejder med borgere med f.eks. kroniske smerter eller længerevarende lidelse – samt digitaliseringsafdelingen.

 

Programmet:

  • Introduktion, baggrund v/fysioterapeut Anders Rosgaard, Aarhus Kommune
  • Mira som OS2-produkt v/ sekretariatschef Rasmus Frey, OS2
  • Demo med udgangspunkt i konkret case og ambitioner fremadrettet

 

Læs mere om brugererfaringer med OS2mira, OS2mira i Aarhus Kommune og løsningens projektside. Se explainer-video nedenfor:

 

 

Har du spørgsmål til webinaret eller lignende, kan du stille dem til Charlotte (OS2) på charlotte@os2.eu.

Publiceret i gruppen