Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2kitos - Brugerklubmøde 10. juni 2020

Primære faneblade

Grundet situationen vedr. Corona, så er det nu besluttet, at Brugerklubmødet den 10. juni 2020 bliver afholdt online.

Arrangementet er åbent for kommuner og primært dem, der anvender Kitos. 

Programmet vil blive sendt ud senere.

Publiceret i gruppen