Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2Forms informationsmøde om Forløb (Virtuelt)

Primære faneblade

OS2Forms projektet er i fuld gang med udviklingen af den næste store release, der tilfører OS2Forms platformen en workflow motor som kan bruges til at skabe selvbetjeningsløsninger med flere parter.

Vi afholder i den anledning dette informationsmøde hvor eksisterende OS2Forms medlemmer og andre eksisterende kan stille spørgsmål til de nye, kommender funktioner og komme med forslag og input til udviklingen. Der vil også være tid til at besvare generelle spørgsmål om OS2Forms. 

Da vi selvfølgelig arbejder agilt i OS2Forms projektet er "banerne ikke 100% lagt endnu" og dvs. der stadig er lidt plads til gode idéer og små-justeringer inden for rammerne af det nuværenede udviklingsrul. Ellers har vores backlog masser af plads til de rigtig gode idéer, som vi kan bruge til at prioritere de efterfølgende releases!

Arrangementet afholdes virtuelt og der udsendes link til deltagelse senere. 

Agenda 

10:30 - 11:00: Velkomst og præsentation af "Forløb"
11:00 - 12:00: Spørgsmål

Publiceret i gruppen