Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2forms Hackathon

Primære faneblade

Den 23. august fra kl. 9-15 afholder koordinationsgruppen for OS2forms et hackathon for de kommuner, der er tilsluttede og har en kørende installation.

Deltagerne medbringer selv cases til selvbetjeningsløsninger. På dagen indeler vi os i grupper efter interesse og hjælper og inspirerer hinanden til gode løsninger.

Formålet med dagen er, at blive inspireret til nye løsninger, smartere måder at gøre tingene på, at lære nye hjørner af OS2forms at kende og ikke mindst at få produceret en masse.

Målgruppen er projektledere og anvendere af OS2forms. Et bredt kendskab til OS2forms ikke er en forudsætning.

Der vil være en let forplejning

Publiceret i gruppen