Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2Forms - brugergruppemøde

Primære faneblade

OS2Forms Koordinationsgruppen inviterer hermed OS2Forms medlemmerne til brugergruppemøde.

Mødet afholdes virtuelt.

Agenda: 

  • Nyt fra koordinationsgruppen
  • Opfølgning på Hackathon + næste hackathon (3/11-2021)
  • Brugermanualer til OS2Forms - hvordan løfter vi denne opgave i flok?
  • Status på Forløb
  • Evt. - send gerne emner som I mener bør tages op.

De kærligste hilsner

Koordinationsgruppen

Publiceret i gruppen