Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2datascanner workshop: Hvad mangler du?

Primære faneblade

Fortrolige personoplysninger skal behandles i kommunens fagsystemer eller ESDH-system og skal slettes fra postkasser, fildrev og hjemmesider. OS2datascanner hjælper medarbejdere med at rydde op i dokumenter med fortroligt indhold ved at sende en rapport over hvilke mails, filer eller hjemmesider, der indeholder f.eks. personnumre. Se en kort video om OS2datascanner fra webinar den 16. november 2022.

Nu vil koordinationsgruppen bestående af Rebild, Næstved, Skrive og Favrskov kommuner invitere dig til en workshop om næste skridt i videreudviklingen af OS2datascanner.

Til workshoppen skal vi snakke om scanneren i 2023 og visionen på længere sigt. Udviklingen af scanneren med MS Graph har for alvor sat gang i hastigheden, men hvad skal der ske som det næste?

 

Koordinationsgruppen har inviteret udviklingsleverandøren Magenta med til workshoppen sammen med dig. På programmet er en status, nye og allerede indberettede udviklingsønsker og dialog om, hvor OS2datascanner skal hen på længere sigt.

 

Målgruppe: DPOer, it-projektledere og Informationssikkerhedskoordinatorer.

 

Foreløbig dagsorden:

  • Kort om OS2 samarbejdet? Evt. plus regnskab v/ Rasmus
  • Orientering om OS2datscanner nu v/ Magenta
  • Cases om brugen i praksis
  • Koordinationsgruppens udviklingsønsker v/ Lars, Næstved
  • Kommunernes udviklingsønsker – hvad haster?
  • Prioritering af udviklingsønsker
  • Hvor skal datascanner hen på sigt?

Programmet starter kl. 10 og der er tjek-ind, kaffe og en snack fra kl. 9:30.

 

Workshoppen foregår i Aarhus på Dokk1. Du får tilsendt en kalenderinvitation snart efter tilmelding.

OBS: Hvis der er under 10 deltagere fra offentlige myndigheder per 2/1/2023, tager koordinationsgruppen til overvejelse om workshoppen skal tages i et kortere format og online.

 

Har du spørgsmål eller ønsker specialkost, kan du kontakte Charlotte fra OS2s sekretariat på charlotte@os2.eu

 

Hvis du ikke allerede er tilsluttet OS2datascanner, kan du bidrage til den fælles økonomi, der gør det muligt at udføre udviklingsønskerne ved at underskrive en tilslutningsaftale. Det har fire kommuner allerede gjort.

 

-----------------

Til OS2s arrangementer bliver der taget situationsbilleder og video (sidstnævnte kun efter specifikt samtykke med den, der optræder på videoen). Materialet vil bl.a. blive anvendt til information og markedsføring af andre aktiviteter omkring OS2.

Du bedes give OS2-sekretariatet besked på os2@os2.eu, hvis du ikke ønsker, at billeder eller video med dig bliver anvendt til dette formål.

Publiceret i gruppen