Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2borgerPC dialog- og infomøde

Primære faneblade

Dagens program ser således ud:

09:30  Ankomst og netværk

10:00  Velkomst og introduktion til OS2 v. Rasmus Frey

10:30  DEMO - Introduktion til OS2BorgerPC og advarselssystemet v. Magenta

11:15  Case præsentation, Aarhus Kommune

12:00  Frokost og netværk

12:45  Fremtidige forbedringer og organisering v. Magenta og OS2

13:30  Case præsentation, Ballerup Kommune

14.15  Afslutning

 

Til OS2s arrangementer bliver der taget billeder og video. Materialet vil bl.a. blive anvendt til markedsføring af andre aktiviteter omkring OS2.
Du bedes give OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du ikke ønsker at billeder eller video med dig bliver anvendt til dette formål.

 

Publiceret i gruppen