Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2 bestyrelsesmøde

Referater fra OS2-bestyrelsens møder kan findes under dokumenter i gruppen OS2bestyrelsen.

Publiceret i gruppen