Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Orienteringsmøde om behov for opgradering af OS2valghalla

Primære faneblade

Tekst: Orienteringsmøde OS2valghalla

Vi står med en stor udfordring med den eksisterende udgave af OS2valghalla. Selvom arbejdet med at få udviklet en ny version i det store hele forløber efter planen, så kan det ikke garanteres, at systemet vil være udviklet inden næste folketingsvalg i juni 2023 – slet ikke hvis dette udskrives før tid.

Den eksisterende udgave af Valghalla understøtter ikke Næste Generation Digital Post eller MitID. Konkret betyder det at:

  • Fra 21. marts 2022 vil Valghalla ikke kunne sende Digital Post.
  • Fra 30. juni 2022 vil deltagerne ikke længere kunne benytte ekstern tilmelding, fordi MitID er fuldt implementeret, og NemID ikke længere understøttes.

Koordinationsgruppen har derfor i samarbejde med OS2’s sekretariat udarbejdet et forslag til en fokuseret indsats for at have en plan b i det tilfælde, at der skal afholdes endnu et valg ved hjælp af den eksisterende udgave af Valghalla.

Forslaget kræver crowdfunding af finansiering til opgradering af Valghalla og fire måneders forlængelse af OS2valghallas produktkoordinator, Mogens Kjeldsen. Den forlængelse skal benyttes til midlertidigt at håndtere opgraderingen af Valghalla i samarbejde med Bellcom i stedet for at arbejde på den nye løsning.

Tilmeld dig dette online møde, hvor problematikken forklares nærmere. Vi forventer også at kunne fortælle, hvad I skal betale for at kunne støtte op om planen. Den udmeldte sikkerhedsbrist i OS2valghalla vil også blive vendt.

Vi håber på jeres deltagelse og opbakning til finansieringen, så vi kan sikre en god og sikker valghåndtering, uanset hvornår folketingsvalget udskrives.

Dagsorden for mødet

  • Udfordringen med den eksisterende udgave af OS2valghalla
  • Forslag til plan b
  • Finansieringsmodel
  • Forklaring af sikkerhedsbrist

Publiceret i gruppen