Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Koordinationsgruppemøde, OS2datascanner

Publiceret i gruppen