Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Koordinationsgruppemøde om governancerapport

Publiceret i gruppen