Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Konstituerende møde, OS2faktor

  • Drøftelse og beslutning vedr. projektkommissorium
  • Nedsættelse af styregruppe
  • Drøftelse og beslutning af finansieringsmodel og fundraising
  • Forventninger fra leverandør Digital Identity
  • Hvordan kan OS2 hjælpe?