Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

KLE-inspirationsdag - OS2Opgavefordeler & OS2Kle

Primære faneblade

Agenda:

Kl. 9:30 – 10:00         Ankomst, kaffe og netværk

Kl. 10:00 - 10:05        Velkomst og præs. af agenda

Kl. 10:05 - 11:00        OS2Opgavefordeler 2.0 - basisfortælling & ny funktionalitet v. Brian Graversen, Digital Identity

Kl. 11:00 - 11:45        Post og KLE i Skanderborg v. Carsten Møller og Karsten Karlsen, begge Skanderborg + Opmærkning af organisationen med KLE i Ballerup - motivation og planer v. Leif Lyngby Lodahl

Kl. 11.45 - 12:30        Frokost

Kl. 12:30 - 14:30        Vælg mellem 2 spor: 1) Adgangsstyring med udgangspunkt i Syddjurs v. Brian Graversen, Digital Identity og Peter Søgaard, Syddjurs, 2) Inputmanagement & postarkitektur, Mads Lund Torslev, Horsens, og Brian Jacobsen, Taxon

Kl. 14:30 – 14:45       Pause

Kl. 14.45 – 15:15       Nyt fra KLE-redaktionen v. Joachim Eriksson & Opdatering af OS2Kle v. Brian Jacobsen

Kl. 15.15 – 15:30       Afrunding herunder input til agenda for næste inspirationsdag

 

Kom til efterårets KLE-event og hør om de nye funktionaliteter i OS2Opgavefordeler, som gir mulighed for at opmærke organisationen og blive klar til at afgrænse data i jobfunktionsrollerne. Hør og diskuter med Horsens om deres arbejde med netop KLE og adgangsstyring og med Skanderborg om deres postprojekt, hvor SBSip og OS2Kle er i spil. Få et overblik over inputmanagement og postarkitektur forfra, og nyd de flotte rammer i det nye rådhus, som Skanderborg stiller til rådighed for dagen. Gode muligheder for dialog og netværk med kolleger fra hele landet.

Meld til inden alle pladser er væk. Uddybet agenda følger efter sommerferien.

Vel mødt!

På vegne af Koordinationsgruppen

Henrik Bojsen

Syddjurs Kommune

Publiceret i gruppen