Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Introduktionsseminar til OS2autoproces (Rudersdal)

Primære faneblade

På introduktionsseminaret vil koordinationsgruppen gerne præsentere OS2autoproces for tilsluttede og interesserede kommuner.  På dagen vil vi give en introduktion til løsningen, dens funktioner og så vil koordinationsgruppen dele egne erfaringer med brugen af løsningen og de anvendelsesmuligheder, den giver.

Målet er at ruste deltagerne til at kunne udnytte løsningen optimalt, så vi forhåbentlig får delt en masse processer og erfaringer både internt og på tværs af kommunerne. Samtidig vil kommuner der endnu ikke har tilsluttet kunne komme og høre mere om løsningen og evt. tilslutte sig.

 

Program for introduktionsdagen d. 31/10-18 Rudersdal

Der er mulighed for gratis parkering ved Kulturcenter Mariehøj. Per Kirkeby lokalet findes ved at gå ind af hovedindgangen og lige frem. Der vil være lettere sandwich til rådighed til arrangementet.

12.00  

Velkomst

12.15   

Introduktion til OS2autoproces

Rammesætning - Tankerne bag løsningen og det behov, den dækker.

13.30

Demo af løsningen

OS2autoproces gennemgås i dybden, så deltagerne bliver bekendt med løsningens funktioner og anvendelsesmuligheder.

13.30

Hvordan deler vi de gode ideer og løsninger?

Koordinationsgruppen kommer med anbefalinger, men byder også op til diskussion om, hvordan vi får de gode erfaringer delt på tværs af kommunerne.  

13.45

Rudersdal, Helsingør og Syddjurs præsenterer deres tilgang til anvendelsen

Koordinationsgruppen vil præsentere, hvordan brugen af OS2autoproces er tænkt ind i deres organisation.

14.15

Tilslutning og kommunens opgave i den forbindelse

De opgaver kommunerne har i forbindelse med tilslutningen bliver gennemgået.

14.40

Spørgsmålsrunde

15.00

Tak for i dag!

 

 

Publiceret i gruppen