Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Introduktionsseminar til OS2autoproces (Randers)

Primære faneblade

På introduktionsseminaret vil koordinationsgruppen gerne præsentere OS2autoproces for tilsluttede og interesserede kommuner.  På dagen vil vi give en introduktion til løsningen, dens funktioner og så vil koordinationsgruppen dele egne erfaringer med brugen af løsningen, og de anvendelsesmuligheder den giver.

Målet er at ruste deltagerne til at kunne udnytte løsningen optimalt, så vi forhåbentlig får delt en masse processer og erfaringer både internt og på tværs af kommunerne. Samtidig vil kommuner, der endnu ikke har tilsluttet, kunne komme og høre mere om løsningen og evt. tilslutte sig.

 

Program for introduktionsdagen d. 23/10-18 i Randers

09.00   Velkomst

Der vil være lidt morgenmad og kaffe.

09.15   Introduktion til OS2autoproces

Rammesætning - Tankerne bag løsningen og det behov den dækker.

09.30   Demo af løsningen

OS2autoproces gennemgås i dybden, så deltagerne bliver bekendt med løsningens funktioner og anvendelsesmuligheder.

10.30   Hvordan deler vi de gode ideer og løsninger?

Koordinationsgruppen kommer med anbefalinger, men byder også op til diskussion om, hvordan vi får de gode erfaringer delt på tværs af kommunerne.  

10.45   Randers og Syddjurs præsenterer deres tilgang til anvendelsen

Heidi Johansen (Randers) og Line Lynggaard Sørensen (Syddjurs) vil præsentere, hvordan brugen af OS2autoproces er tænkt ind i deres organisation.

11.15   Tilslutning og kommunens opgave i den forbindelse

De opgaver kommunerne har i forbindelse med tilslutningen vil blive gennemgået.

11.40   Spørgsmålsrunde

12.00   Tak for i dag!

 

Adresse:           Laksetorvet 1, lokale D.2.58.

Parkering:        Det er muligt at parkere gratis ved Randers Regnskov der ligger 5 minutters gang fra Rådhuset. Når man drejer ind mod regnskoven, skal man bruge parkeringspladsen først til højre. Alternativt kan man fortsætte ned i bunden af pladsen og under den lille bro. 

Publiceret i gruppen