Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Inspirationsdag og workshop om fælleskommunale klassifikationer

Primære faneblade

Dagen er målrettet digitaliseringskonsulenter og it-arkitekter med interesse i arbejde med og læring om klassifikationer. Konkret har Monopolbruddet med KOMBITs Støttesystemer
skabt fornyet fokus på klassifikationer med KLE som tydelig frontløber. Derfor har en række kommuner søsat et projekt, hvor denne inspirationsdag indgår - læs mere om projektet her. Dagen pinpointer, hvor kommunerne har interesse i at samarbejde, og hvilke klassifikationer der allerede bruges i fagsystemer.

Agendaen rummer caseindlæg om KITOS, KLE og Fællessprog 3 og mere generelt omkring anvendelsen af klassifikationer i den kommunale hverdag. I løbet af dagen får deltagerne mulighed for at reflektere og dele erfaringer gennem konkrete opgaver.

Links til slides samt deltagerliste er tilføjet efter arrangementets afholdelse.

Agenda

 1. Kaffe, brød og netværk, kl. 9.30-10
 2. Velkomst, kl. 10-10.05. Slides fra præsentationen - link 
 3. KITOS - en klassifikationscase v. Leif Lodahl, Ballerup Kommune, kl. 10.05-10.30. Slides fra præsentationen - link 
 4. Hvad er taksonomi, pixiudgaven for forretningen, og hvor bruges det? v. Brian Jacobsen, Taxon, kl. 10.30-11. Slides fra præsentationen - link 
 5. Opgave 1: Find eksempler på klassifikationer i den kommunale hverdag, kl. 11-11.30
 6. Frokost, kl. 11.30-12.15
 7. Fælles Sprog 3 - en klassifikationscase v. Mathias Kimer Larsen, KL, kl. 12.15-12.45. Slides fra præsentationen - link 
 8. Opgave 2: Gevinster ved at kommuner tager fælles ejerskab til klassifikationer, kl. 12.45-13.15
 9. KLE - en klassifikationscase v. Joachim Eriksson, KL. kl. 13.15-13.30. Slides fra præsentationen - link 
 10. Opgave 3: Beskriv 1-2 klassifikationer, kl. 13.30-13.50
 11. Afrunding v. Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune, kl. 13.50-14
 12. Kom-godt-hjem-kaffe, kl. 14

Deltagerliste ses her.

En artikel med omtale af arrangementet og video-interview med et par deltagere ses her.

Læs projektets webside om klassifikation og taxonomi her.

Publiceret i gruppen