Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Informations- og erfaringsudvekslingsmøde om OS2valghalla

Primære faneblade

OBS! Mødet er blevet udvidet med præsentation af ekstern tilmelding og erfaringsudveksling

-----------------------------------------

Vi afholder et kombineret informations- og erfaringsudvekslingsmøde på Teams. Informationen drejer sig om den aflyste crowdfunding til OS2valghalla samt en kort status på Digital Post og MitID i forhold til den kommende folkeafstemning.

Erfaringsudvekslingen har fokus på ekstern tilmelding, som flere efterspurgte viden om på orienteringsmødet 9. marts 2022. Medlemmer af koordinationsgruppen vil vise, hvordan de arbejder med ekstern tilmelding. Herefter bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og dele gode erfaringer.

Målgruppen er alle kommuner, der benytter OS2valghalla.

Du behøver ikke deltage i hele mødet. Hvis du fx kun vil høre om ekstern tilmelding, kan du koble dig på under dette programpunkt.

Tilmeld dig her på siden, hvorefter du modtager en invitation.

Mødet vil ikke blive optaget.

Program

13.00: Orientering om aflyst crowdfunding

13.15: Kort status på Digital Post og MitID

13.25: Visning af ekstern tilmelding og tilknyttet funktionalitet

13.55: Pause

14.00: Spørgetime og generel erfaringsudveksling

15.00: Afslutning

 

Publiceret i gruppen