Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Generalforsamling

Primære faneblade

Grundet coronasituationen i Danmark på nuværende tidspunkt er det blevet besluttet, at OS2s ordinære generalforsamling skal afholdes online frem for på Dokk1 i Aarhus. Det er dog samme dag, men uden årsmødets inspirerende talere.

 

Program for dagen

09:55 - 10:00 Ankomst
10.00 Velkomst
v/ formand Michel van der Linden
10.10

Ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsen beretning v/ formand Michel van der Linden
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Fremlægning af regnskab og budget v/kassér Bo Fristed
  • Forslag til vedtægtsændring
  • Indkomne forslag
11.30

Oplæg

v/ taler annonceres

12.00

Afrunding

v/ Michel van der Linden

   
   
   
   
   
   

 

------

 

Foto: Sergey Zolkin på Unsplash.com