Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Data- og kvalitetessikringsarbejdsdage

Primære faneblade

Baggrunden for arbejdsdagene

OS2kitos Sekretariatet har sammen med Systemarbejdsgruppen i marts 2017, besluttet at sætte en række dage af til at få opdateret og ryddet op i System kataloget i fællesskab med flere af KITOS-arbejdsgrupper. At data er valide og korrekte i de fælles kataloger er en forudsætning for at kommunerne kan bruge KITOS til at skabe det nødvendige overblik over deres it-portefølje.

Der vil være forplejning til selve arbejdsdagene. Sekretariatet kan desværre ikke dække den enkeltes arbejdstid, transport eller evt. hotelophold forbundet med dagene.

Vi er glade for medlemskommunernes bidrag og vi ser frem til nogle gode og produktive arbejdsdage.

Der følger en procesplan med for arbejdsdagene senere på mail. 

Publiceret i gruppen