Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

CPRbroker infodag

Primære faneblade

Til maj træder EU's nye persondataforordning i kraft. Derfor inviterer OS2 og Magenta infomøde, hvor vi vil informere om, hvordan CPR-brokeren kan hjæpe til, at jeres systemer overholder de nye regler.

OS2cprbroker er:

  • CPRbroker kan levere CPR-oplysninger til forretningssystemer i kommuner. 
  • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og en række kommuner. 
  • Cprbroker kan udstille flere CPR data gennem flere snitflader og kan derfor erstatte andre lokale CPR-kilder.

Agenda

På dagen vil vi blandt andet berøre emnerne:

  • CPR Slet: Manuel slet funktion der bliver et krav med den nye EU Persondataforordring.

  • CPR Care: Flere kommuner ønsker en alternativ database, der kan levere data til KMD Care.

  • CPR Rapport: En rapportfunktion der trækker data fra CPRbroker. 

Derudover vil der blive mulighed for at I som kommuner kan komme input til, dels hvordan I bruger CPR Brokeren, og dels hvad I kunne have af ønsker til udvikling og forbedring af CPR Brokeren.

Vi glæder os til at se jer til en rigtige spændende dag.

Publiceret i gruppen