Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

CPRbroker dialogmøde

Primære faneblade

Til maj træder EU's nye persondataforordning i kraft. Derfor inviterer OS2 og Magenta infomøde, hvor vi vil informere om, hvordan CPR-brokeren kan hjæpe til, at jeres systemer overholder de nye regler.

OS2cprbroker er:

  • CPRbroker kan levere CPR-oplysninger til forretningssystemer i kommuner. 
  • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og en række kommuner. 
  • Cprbroker kan udstille flere CPR data gennem flere snitflader og kan derfor erstatte andre lokale CPR-kilder.

Agenda

Agenda for dagen:

9.30-10.00: Ankomst, kaffe og netværk
10.00-10.15: Vekomst og status på OS2cprbroker
10.15-10.45: CPR Slet: Manuel slet funktion der bliver et krav med den nye EU Persondataforordning
10.45-11.15: CPR Care: Flere kommuner ønsker en alternativ database, der kan levere data til KMD Care
11.15-12.00: Hvordan bruger I CPR brokeren?
 
  • Bo Tune, Svendborg Kommune
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Dialog om fremtidig OS2-organisering af CPR Brokeren
13.00-13.30: Dialog om udvikling og forbedringer af CPR Brokeren
13.30-14.00: Afslutning

Vi glæder os til at se jer til en rigtige spændende dag.

Arrangementet aflyses hvis antallet af deltagende kommuner ikke når over 6.

Publiceret i gruppen