Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Brugerklubmøde for OS2kitos

Primære faneblade

Arrangementer er åbent for kommuner og primært dem der bruger Kitos. Maksimalt 2 deltagere pr kommune.

 

9.30 - 10.00 Registrering og morgenmad

10.00 - 10.15 Velkommen

10.15 - 10.45 Rigets tilstand (OS2kitos' udfordringer og fremdrift siden sidst)

10.45 - 11.15 Software er et håndværk (Mød OS2kitos' nye samarbejdspartner STRONGMINDS og lad dig inspirere af fremtiden for OS2kitos)

11.15 - 11.45 OS2kitos roadmap på den korte bane

11.45 - 12.15 Frokost

12.15 - 13.15 Workshop: Hvem anvender OS2kitos i din kommune og til hvilke opgaver? (Giv input til identifikation af brugsscenarier og anvendelsesområder, så vi i fællesskab kan blive skarpe på indsatsområder for den kommunale forretning)

13.15 - 14.15 Retning og prioritering af udviklingsønsker (Hvor er OS2kitos på vej hen - på den korte og den lange bane?)

14.15 - 14.45 Dialog og kommunikation (Samarbejde - hvordan kan vi bedst hjælpe og støtte hinanden?)

14.45 - 15.00 Tak for i dag (Opsamling og evaluering)

 

Med forbehold for ændringer

Publiceret i gruppen