Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Borgerrettede hjemmesider a la OS2web

Primære faneblade

Kan der formes en modulær borgerrettet hjemmeside og en intranetplatform i OS2-fællesskabet?

(Kun for kommuner)

 

Sorø og Ballerup har hver især behov for at udskifte deres hjemmeside og intranet platforme. Grundet end-of-life på Drupal 7, som blandt andet ligger til grund for det første OS2 produkt, OS2web, der var grundlaget for skabelsen af foreningen OS2. Derfor er det meget nærliggende at vende blikket mod OS2-fællesskabet og se om andre kommuner, har interesse i at bakke op omkring et projekt til at skabe en web/intranet kerne i regi af OS2.


Tanken er at skabe en fælles grundplatform, som kan anvendes både til hjemmeside og intranet. Til denne grundplatform kan de forskellige kommuner så tilføje microservices for at opfylde de enkelte kommuners specifikke behov. Der er fra start ikke lagt op til nogen specifik teknologi. Det vil først blive valgt på baggrund af ønsker og krav fra deltagerkommunerne.


Dette første møde er dog møntet på at se, om der er interesse nok for at få dette projekt i luften og få fundet frem til nogen som vil være med til at skabe fremdrift i projektet.

 

Det er muligt at deltage både fysisk i Ballerup og online.

 

Agenda:

Hvor står folk:

En kort tur rundt om bordet for at høre hvor de forskellige deltagere står i forhold til web og/eller intranet projekter.

Ide til scope:

Kort beskrivelse af det umiddelbare oplæg til overordnet scope for projektet.

Kort diskussion om tidshorisonten for projektet med input fra de forskellige kommuner.

Er der en eller flere kommuner som vil stå for styring af projektet?

Næste skridt:

Ved tilstrækkelig tilslutning køres en fase hvor arkitekturen beskrives, redaktører beskriver funktionalitetsbehov og der laves et estimat for det endelige projekts pris.

 

---------

Billede af Glenn Carstens-Peters fra Unsplash.com

Publiceret i gruppen