Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Arbejdsmøde om integrationer/API

Primære faneblade

Arbejdsmøde om medlemskommunernes behov for dataudtræk til og fra KITOS via integrationer/API'et.

Publiceret i gruppen