Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Arbejdsgruppemøde om arkivering

Primære faneblade

Mødet afholdes i lokale 3205 - DIA store mødelokale (12). 

Publiceret i gruppen