Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

*AFLYST* OS2borgerPC dialog- og infomøde

Primære faneblade

--------------------  ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST -------------------------

 

Vi glæder os til en spændende dag med fokus på OS2borgerPC

Foreløbigt program

09:30 - 10:00 Ankomst og netværk

10:00 - 10:30 Velkomst og introduktion til OS2 v. Rasmus Frey

10:30 - 11:15 DEMO - Introduktion til OS2BorgerPC og advarselssystemet v. Magenta

11:15 - 12:00 Case præsentation Aarhus Kommune

12:00 - 12:45 Frokost og netværk

12:45 - 13:30 Fremtidige forbedringer og organisering v. Magenta og OS2

13:30 - 14:15 Taler ikke fastlagt

Publiceret i gruppen